• Humanities and Modern Culture
 • ▼Ichiro Otaiota@leh.kagoshima-u.ac.jp
 • ▼Yoshio Sakurai
 • ▼Kazuya Tomihara
 • ▼Masaaki Miyashitamk-miya@leh.kagoshima-u.ac.jp
 • ▼Haruhiko Yokoyama
 • ▼Masako Iida
 • ▼Yoshitaka Otayota@leh.kagoshima-u.ac.jp
 • ▼Hiroki Oozono
 • ▼Takeshi Nakaji
 • ▼Kanno Koutacanno@leh.kagoshima-u.ac.jp
 • ▼Yutaro Hirata
 • ▼Ryouta Sakakibara
 • Regional Environment
 • ▼Sueo Kuwahara
 • ▼Keiko Kuroda
 • ▼Yoshiro Watanabe
 • ▼Takahiro Ozaki
 • ▼Akihiro Yoshidaakitan@leh.kagoshima-u.ac.jp
 • ▼Yoshito Kobayashi
 • ▼Tomoko Ishidaishida@leh.kagoshima-u.ac.jp
 • ▼Itoe Kaneshiro
 • Japanese and Asian Culture
 • ▼Tatsuya Torao
 • ▼Takashi Takatsu
 • ▼Kenji Niwa
 • ▼Hiroshi Uchiyama
 • ▼Yukio Ota
 • ▼Shizuka Kanai
 • ▼Kenkichi Nakasuji
 • ▼Natsuka Miki
 • ▼Yoshitaka Fukunaga
 • ▼Kurahito Tada
 • European and American Culture
 • ▼Andrea Yokurayokura@leh.kagoshima-u.ac.jp
 • ▼Hidetoshi Yanagawa
 • ▼Michihisa Hosokawa
 • ▼Katsunori Takeuchi
 • ▼Kenichi Takeoka
 • ▼Takayuki Yamato
 • ▼Kenji Shibata
 • ▼Tetsuya Tonai
 • ▼Steve Cothercoke@leh.kagoshima-u.ac.jp
 • ▼Nobuko Suematsusuematsu@leh.kagoshima-u.ac.jp
 • ▼Kazunori KondoKondo@leh.kagoshima-u.ac.jp
 • ▼Satoshi Udo