• Law and Policy
 • ▼Akira Kimura
 • ▼Kazuomi Hirai
 • ▼Seiji Morio
 • ▼Masahiro Unaki
 • ▼Atsushi Ookoda
 • Law and Society
 • ▼Tadahiro Matsudatmatsuda*leh.kagoshima-u.ac.jp (*=@)
 • ▼Uemoto,Sachikouemt05@(See "Message")
 • ▼Daisuke Ueharaembryo@leh.kagoshima-u.ac.jp
 • ▼Tomoya Onoonotomoy@leh.kagoshima-u.ac.jp
 • ▼Jun-ichi Abejave@leh.kagoshima-u.ac.jp
 • Law and Communication
 • ▼Michitaka Iki
 • ▼Takashi Torikaitorikai@leh.kagoshima-u.ac.jp
 • ▼Satoshi Aiura
 • ▼Yasushi Masago
 • ▼Tomoko Inoue
 • ▼Youhei Murayama